Neobjavljene pjesme

Kad nema poezije

Kad poezije nestane
što ostaje osim zgužvanog kreveta
djetinjeg plača
i nemira u utrobi

Nakon dizanja
ostaje umor susreta
bljutavost riječi
i voda za žedne

Pitam se
što da započnem s ljubavlju

A danas je opet
mjesečina na staklu