Neobjavljene pjesme

Lađa od papira

I opet jednom htjedoh
da lađu napravim za te
Lađu za tvoje snove
Lađu za moje želje
Za našu jučerašnju ljubav
Lađicu od papira

Razapeh jedra nade
uzburkah more strašću
i lađa
lađa od papira
nježna, krhka i bijela
zaplovi strujom želja
da ti u nove sanje
vrati jučerašnju ljubav
Lađica od papira
leži na mome dlanu
Soba je bez tebe prazna
Prazna bez tebe