Neobjavljene pjesme

Mogućnost

Najprije izaći na podij
(ako takav postoji)
donijeti sa sobom čelo
(pravo).
Pokloniti se pristojno
i sjesti.
Zatim udarati po čelu
dok ga ne raštimate.
Uzeti gudalo i vući
po najdebljoj žici,
jače,
sve jače,
dok publiku ne zabole uši.
Obratiti se zatim nekome
tko sjedi u prvom redu
i pitat ga ozbiljnim glasom:
Na što sad mislite ?
Ako nešto kaže,
raspaliti ga gudalom,
ako treba i čelom.
Ako šuti,
pokloniti se dostojanstveno,
pljunuti i reći:
Dosta tog sranja !
A zatim otići –
ako se stigne.