Neobjavljene pjesme

Nedorečeno

O tugo, moja tugo, o tugo, moja drugo,
već družimo se dugo i nade više nema.
O tugo, moja tugo, o tugo, moja drugo,
ja ne znam što mi život sprema.
O tugo, moja tugo, o tugo, moja drugo,
još igram posljednjeg boema.

I bez tebe sam tužan u krčmu kada svratim.
Ja ne znam kom sam dužan, ali ceh ću da platim.
O tugo, moja tugo, o tugo, moja drugo, 
zar opet pijan kući da se vratim.